HAPPY NEW YEAR 2007 สุขสวัสดีปีใหม่ 2550

Happy New Year 2007

May the best wishes, happiness, health come through all this year.

 

ปีใหม่แล้ว ขอให้ ทุกผู้ ทุกคน สมหวังตามใจปรารถนา
 
เดินตามความฝัน คว้ามันให้ได้
 
จะไม่บอกว่าให้เป็นคนดี แต่ขอให้เริ่มทำสิ่งที่มันดีๆ ตั้งแต่ ต้นปี แล้วทำไปเรื่อยๆ
 
นอกจากเพื่อตัวเอง แล้ว ผลมันยังส่งถึงคนอื่นๆ ด้วย
 
โชคดีปีใหม่นะ

Advertisements